نیروی انسانی

این شرکت بوسیله هیئت مدیره مرکب از ۶ نفر اداره می گردد که اکثرا دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های زمین شناسی، مهندسی معدن و کشاورزی می باشند. بخش اجرایی این شرکت دارای حدود ۱۰۰۰ نفر نیروی انسانی بوده که از این تعداد  ۶۰ نفر دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های زمین شناسی،اکتشاف و استخراج معدن، ژئوفیزیک، عمران،مکانیک، کشاورزی و. می باشند.