گواهی نامه ها

عضویت در انجمن ها و کمیته ها

 • عضویت در انجمن صنفی شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی و راهسازی استان یزد.
 • عضویت در انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران IROPEX.
 • عضویت در انجمن تخصصی ، مراکز تحقیق ، توسعه صنایع و معادن.
 • عضویت در کمیته پیمانکاران معدنی.
 • عضویت در خانه معدن ایران.
 • عضویت اتاق بازرگانی و صنایع ایران و فرانسه - ایران و آلمان .
 • عضویت اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران.
 • عضویت در اتحادیه تولید و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران IREMPA.

گواهی نامه ها و پروانه ها و مجوزها

 • گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری در رشته یک کاوشهای زمینی و رشته پنج رشته صنعت و معدن و رشته پنج راه و ترابری
 • پروانه صلاحیت حفاری با وسائل موتوری
 • گواهی نامه ISO 9001 : 2008 از NACI ایران
 • گواهی نامه ISO 14001: 2004 و ISO 18001: 2007 از AGS آمریکا
 • پروانه بهره برداری تولید سنگ آهن دانه بندی شده ( فرآوری سنگ آهن به روش مغناطیسی )
 • پروانه بهره برداری تولید قطعات ماشین الات عمل آوری مواد معدنی
 • پروانه اکتشاف معدن زغالسنگ معدن احمد آباد به شماره پروانه اکتشاف ۵۷۷۰۴
 • پروانه اکتشاف معدن سنگ آهن عربون به شماره پروانه اکتشاف ۳۲۴۷۹