عملکرد شرکت

  • حفر و لوله گذاری و آزمایش پمپاژ حدود سی هزار حلقه چاه آب شرب و کشاورزی.
  • حفر حدود سی هزار متر چاه مطالعاتی در مناطق مختلف ایران.
  • حفر حدود سه میلیون متر چاله انفجاری در معادن مختلف ایران.
  • استخراج حدود دویست و هفتاد میلیون تن سنگ آهن و باطله از معادن سنگ آهن چغارت – سه چاهون – زاغیا و توده آنومالی شمالی واقع در شهرستان بافق.